Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsutvikling og attraktive arbeidsplasser

 

Attraktivitetsanaltyser, tillitsmåling og vurdering av planer og tiltak i Fjell, Os, Meland og Lindås

Publiseringer i prosjektet    
Tillitsundersøkelse for Fjell, Os, Meland og Lindås 2017
Regional analyse for Fjell, Os, Meland og Lindås 2017