Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsutvikling og attraktive arbeidsplasser

 

Attraktivitetsanaltyser, tillitsmåling og vurdering av planer og tiltak i Fjell, Os, Meland og Lindås