Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Verdensarven som grunnlag for næringsutvikling

Forstudie


Kartlegge hvilke muligheter verdensarvstatusen gir for utvikling og sikring av arbeidsplasser, primært innen bygg/anlegg og reiseliv/oppleveser.

Peke på 4-6 viktige prosjekter/tiltak som kan videreutvikles og/eller gjennomføres i neste prosjektfase.

Publiseringer i prosjektet    
Verdensarven som grunnlag for næringsutvikling 2017
Verdensarven som grunnlag for næringsutvikling 2017