Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Småoppdrag - Nanna

Diverse småoppdrag foredrag, utvalgsarbeid o.l