Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Hedmark/Dalarna II

 

Analyser og prosesser for kommuner i Hedmark og Dalarna