Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Innovasjon i offentlig sektor(Buskerud)

Innovasjon i offentlig sektor(Buskerud)

Prosjektledelse


Telemarksforsking skal i ett år fra april 2015 - april 2016 bidra med å skape økt bevissthet og økt kunnskap for innovasjon i offentlig sektor i Buskerud. Prosjektet retter seg særlig mot fylkets 21 kommuner. Det er Buskerud fylkeskommunes utviklingsavdeling som har tatt initiativet og som eier prosjektet.